Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

jui:start [2011/08/16 22:33] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== JUI notes ======
  
 +http://​service.felk.cvut.cz/​courses/​36JUI/​
 +
 +  * 2. tyden - cviceni zruseno
 +  * 3. tyden - zadani semestralky
 +  * nejdriv lisp
 +  * 10. tyden - pisemka
 +  * pak prolog
 +
 +==== Semestralka ====
 +  * odevzdani (pred)posledni tyden
 +  * nejaka uloha na AI, agent
 +    * musi splnit ukol
 +    * nesmi se zacyklit
 +
 +=== Ulohy ===
 +seznam na cviku - poradi modulo 3 + 1 dava cislo semestralky (ja jsem 12 mod 3 = 0 -> 1. uloha)
 +  - na schovavanou
 +  - na honenou
 +  - na slepou babu
 +
 +=== Bodovani ===
 +  * 20b za semestralku
 +  * 30b pisemka v semestru
 +
 +==== Poznamky ze cviceni ====
 +Razeni neodpovida vyukovym tydnum, 2 cvika nekde mezi odpadla.
 +
 +{{nstoc :jui 1}}
 +
 +~~NOCACHE~~
jui/start.txt · Last modified: 2011/08/16 22:33 (external edit)
Back to top
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0