Table of Contents

JUI - 2. cviceni

list neni case sensitive logicke hodnoty

 • pro false je NIL
 • pro true je T

pro zruseni vyhodnoceni vyrazu se pred to dava apostrof

'(+ 1 2) => (+ 1 2)
(+ 1 2)  => 3
 
 
(if (test)
   (then_kod)
   (else_kod) 
 
(defun vetsi (a b) 
 (if (> a b) a b)
) 
 
(defun fact (a)
 (if (zerop a) 
   1 
   (* a (fact (1- a) ) )
 )
) 

funkce pro seznamy

(list 'a 4)  - vytvari seznam
 
car - vraci prvni prvek
(car (list 1 2 3))
(car '(list 1 2 3))
 
cdr - vraci seznam bez prvniho prvku
 
last - posledni prvek
append - spoji dva seznamy do jednoho
 
(defun nodeat (s i) //vraci i-ty prvek seznamu s
 (if (= i 1) 
   (car s) 
   (nodeat (cdr s) (1- i))
 )
)
 
(defun ctvrty (l) 
 (nodeat l 4)
)
jui/cviko2.txt · Last modified: 2011/08/16 22:33 (external edit)
Back to top
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0