Table of Contents

X36ADW - Administrace systému Windows

Skriptovani

Parsovani data do tvaru yyyy-mm-dd

set name=%DATE:~-4,4%-%DATE:~-7,2%-%DATE:~-10,2%

Aritmeticky vypocet

set /a num=%num%+1

Vynuceni dynamicke expanze pomoci !promenna!, vhodne pro pouziti v cyklech, kde je cely blok cyklu jako jeden radek, tj. k normalni expanzi by doslo jen na zacatku.

setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION

Test pingem, pri uspechu se vypisuje mj. TTL

ping %1 | find "TTL" > nul
if errorlevel 1 echo "OK"

Vstup z stdin

set /p opa="Zadejte hodnotu A: "

Cat s cislovani radku (ignoruje mezery :-()

setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION
 
set ii=0
for /F "eol=; delims=" %%i in (test.txt) do (
 set /a ii+=1
 @echo !ii!: %%i
)

Sleep pomoci pingu

ping non_existing_address -n 1 -w 2000 > nul

Hledej notepad.exe bezici pod User (tasklist nevysila errorlevel, musime prohnat findem)

tasklist /FI "USERNAME eq user" /FI "IMAGENAME eq notepad.exe" | find "notepad.exe" > nul
if not errorlevel 1 echo Nalezeno!!!

Dotaz do registru na hodnotu DisableTaskMgr. Neexistence vraci errorlevel.

reg query HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableTaskMgr

Nastaveni hodnoty klice DisableTaskMgr, typ DWORD, hodnota 1. Prepinac /f vynuti prepsani bez dotazu.

reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 1 /f

Cviceni 5 - disky

diskpart
 
select disk 0
create partition primary size=500

rem aktivni partition
active

Cviceni 7 - sitovani

 • RAS - pri zapnuti NATka jde ve vlastnostech nastavit forwardovani dns requestu
 • Dhcp - rozsahy, rezervace, nastaveni dns, wins serveru
 • dns - vlastni domena, nejlepe instalovat az s instalaci Active Directory
 • stub domena - oklestena domena, napr. pro vystaveni nekterych nazvu ven
 • '%WIN%\system32\drivers\etc
  • hosts - lokalni jmenna sluzba
  • lmhosts - proti hosts ma na radku dalsi info, napr. priznak, ze se jedna o radic domeny
  • services - seznam sluzeb a jejich portu
 • Typy DNS zaznamu:
  • NS - nameserver
  • SOA - autoritativni server, kontakt na domain spravce, seriove cislo domeny
  • MX - mailserver
  • A - normalni zaznam pocitace
  • PTR - zaznam v reverzni domene
   • reverzni domena = IP.oktety.opacne.addr-in.arpa
 • c:\windows\system32\dns\*.dns - soubor s dns zaznamy

Cviko 8 - AD

 • dcpromo - instalace Active Directory
  • nutno zadat heslo pro lokalni prihlaseni na domain controller, lokalni admin je povysen na admina domeny
  • jakmile naintalujeme domain controller, ztrati se lokalni uzivatele
 • scheme masters - servery spravujici schema domeny ???
 • regsvr32 schmmgmt.dll - registruje Active directory scheme do MMC

Cviko 9 - AD + politiky

 • typ skupiny
  • security - normalni pro zabezpeceni
  • distribution - pro Exchange …
 • group scope - info
  • domain local - sem vkladat prava pro aktualni domenu a prirazovat skupiny typu global
  • global - sem vkladat uzivatele, nad celou domenou, resp. uzivatele jen z rozsahu nadrazene skupiny
  • universal - jen pro win2k3 a vyssi, rozsah nad celym forrestem, lze vhodne vkladat opet skupiny global
 • uzivatele do global local skupiny, tu soupneme do domain local group, v domain local group se nastavuji prava.
 • domain functionality level
  • windows 2000 mixed (legacy mod)
  • w2k3 only (funguji univerzal groups) - zapneme jako raise domain level
 • group policy management - lepsi ovladani politik
  • :!: po zmene existujicich politik je nutno zavolat gpupdate
 • ovladani objektu active directory
  • dsadd - pridani uzivatele, grupy atd.
  • dsmod - modifikace
  • dsrm - odstraneni
  • dsquery - hledani
  • dsget - informace
   • moznosti: user, ou, group …

Politiky

 • user / computer
  • software instalation
   • publish - pro uzivatele
   • assign - pro stroj nebo uzivatele, automaticka instalace po spusteni. instalator musi byt v *.msi
 • nad moduly politik lze blokovat dedeni politik zhura

UPN (user@jina_domena) se vytvari v Active directory domains and trusts v koreni → properties musi se dat

gpupdate /target:computer /force
	 /target:user

Sites & replikace

v AD users and computers

 • nad domenou
  • Operations masters
   • RID
   • PD
   • Infrastructure

mixed vs. 2003 mod - nejdou universal groups

global katalog - v DNSku SVR zaznamy urcuji, kde je controller pro kterou tu cast domeny

pokud mam DNS primo v AD, umozni to secure updaty

ntbackup

restore mod - F8 po bootu directory restore mode zacit backup -

 primary restore = byl to jediny controller
 normal restore = muze tam byt jiny domain controller
 authoritative restore = chyba se mohla distrubuovat, je nutno si vynutit, ze tento restore je ten spravny

authoritative restore pres ntdsutil - nutno taky prebootovat do recovery modu, provest restore a pak nastavit databazi/podstrom jako autoritativni

adw.txt · Last modified: 2011/08/16 20:33 (external edit)
Back to top
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0