You are not allowed to perform this action

Table of Contents

DBS - Individuální úkol č. 1 - řešení - sudý týden

Takhle by to mohlo vypadat.

  1. I když ve skutečnosti může chybu najít i opravit více lidí, do systému to zapíše právě jeden člověk.
  2. Nepředpokládá se, že by stejná chyba byla nalezena najednou ve více komponentách. Přiznávám, že ta věta v zadání byla napsána dost šalamounsky.
  3. Pořadí vložení příspěvku lze určit jednoznačně pomocí klíče, pokud je zvolen jako Int s rostoucím pořadím. Na čas vložení se nelze spolehnout jako na klíč, protože se opravdu může stát, že by v jedné sekundě přidali dva uživatelé příspěvek, ale systém by to nedovolil.

Časté chyby

Většina z nich se vysktytla na cvičení, ti, co odevzdávali mailem, měli chyby různorodého charakteru.

Chybějící primární klíče, nebo vůbec atributy

Bez atributů entita postrádá smysl. Bez primárních klíčů nelze digram ani zvalidovat. Uvědomte si, že zde primární klíč jednoznačně identifikuje entitu. Je nutné zvolit správnou kombinaci atributů, aby ta unikátnost dávala smysl. Jako univezální řešení se nabízí tradiční identifikační číslo.

Přehozená kardinalita

Pozor na to, náš E-R modelář v Chenově notaci má označení kardinalit obráceně než UML. Zkuste si v modeláři nakreslit dvě entity spojené 1:N vztahem. Poté si změňte zobrazení na zbývající dvě notace (Binary model, UML) a uvidíte rozdíly.

dbs/08_ukol1_sudy_reseni.txt · Last modified: 2011/08/16 22:33 (external edit)
Back to top
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0