Table of Contents

DBS - Individuální úkol č. 1 - lichý týden

Vytvořte ER diagram k následujícímu problému:

Letecká společnost / Letiště

Předpokládejme systém letecké společnosti. Hlavním úkolem systému je udržovat informace o letech, letadlech, pasažérech, personálu, destinacích.

Informace o letu sestává z:

  • Místa a času odletu a příletu
  • Personálu na palubě (letušky, piloti)
  • Seznamu cestujících
  • U každého letu je k dohledání seznam opatření/doporučení (očkování, vízová povinnost, atd.) pro danou destinaci (pozor, zamyslete se, k čemu se to má vztahovat).
  • Zda se jedná o záznam budoucího letu, tzn. seznam pasažerů je rezervačním listem, nebo o historii.

Každý zaměstnanec má uložen osobní profil. U letušek je uveden seznam jazykových dovedností.

dbs/08_ukol1_lichy.txt · Last modified: 2011/08/16 20:33 (external edit)
Back to top
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0