Table of Contents

DBS - individuální úkol č. 1 - sudý týden

Vytvořte ER diagram k následujícímu problému:

Jednoduchý systém pro hlášení chyb

Předpokládejme softwarovou společnost, která vyrábí nějaký revoluční program. Ovšem vývoj se neobejde bez důkladného testování. Takže kromě programátorů, analytiků a uklízečky jsou zaměstnáni i testeři. Ke hlášení chyb se používá systém, který máte nyní ve zjednodušené podobě navrhnout.

Předpokládáme jen dva typy uživatelů. Testeři a programátoři. Tito uživatelé mají uvedeny nějaké základní informace. Nechť jsou jimi třeba jméno, příjmení a email. Jádrem systému je evidence nalezených chyb. U každé položky je následující:

  • TESTER, který chybu objevil, kdy ji zadal do systému a nějaký její popis
  • Komponenta systému, kde se chyba objevuje (komponent je teoreticky neomezený počet a jsou taktéž uvedeny v systému). U každé komponenty je uveden její šéf-programátor.
  • Diskuse 0 až N příspěvků (1-D, prostě více zpráv pod sebou, žádná vlákna a větvení) mezi všemi uživateli. Stačí evidovat jen pořadí vložení zprávy, čas, odesilatele, text
  • Příznak kdy a kým (PROGRAMÁTOR) byla chyba odstraněna.
  • Chyba má jeden z několika stupňů závažnosti, označení lze nastavit uživatelsky, počet je libovolný (tím chci naznačit, že by na to bodla entita).
dbs/08_ukol1_sudy.txt · Last modified: 2011/08/16 22:33 (external edit)
Back to top
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0