Table of Contents

DBS - 1. individuální úkol - sudý týden

Modelujte následující situaci pomocí ER diagramu.

Liga v cvrnkání kuliček

Máme evidenci hráčů (ID – klíč, jméno, datum narození). Každý hráč se zúčastní libovolného počtu zápasů.

Zápasy jsou právě dvojího druhu – ligové zápasy a exhibice. Každý zápas má svoje ID (klíč), datum a čas konání. Dále obsahuje informace o zúčastněných hráčích, těmi jsou právě dva, přičemž rozlišujeme roli vyzývatele a vyzvaného (takže potřebujeme dva „paralelní“ vztahy). Dále máme informaci, na kterém plácku se zápas odehrál.

U ligových zápasů navíc evidujeme dosažené skóre pro oba hráče. U exhibic zase množství vybraných peněz, jelikož se jedná většinou o charitativní akce.

Plácky (hřiště) samozřejmě evidujeme také. Každý plácek má své ID, právě jednoho správce z řad hráčů. Na plácku se může odehrávat libovolný počet zápasů (z našeho pohledu nejsou správcování a hraní zápasů na sobě závislé, tedy jeden z hráčů nutně nemusí být správcem daného hřiště).

Občas se na plácku něco pokazí a proto je nutno naplánovat opravu. Oprava je identifikována pláckem a datem provádění opravy (evidujeme všechny opravy do minulosti). Dále obsahuje jen prostor pro textovou poznámku.

Řešení (příklad)

dbs/09_ukol1_sudy.txt · Last modified: 2011/08/16 22:33 (external edit)
Back to top
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0