Table of Contents

DBS - Skript pro deadliny

#!/bin/bash
[[ $# -eq "0" ]] && echo FFFFFFUUUUUUUU && exit
echo -n Heslo: 
read heslo;
for soubor; do 
 exec 3< $soubor;
 rm -rf $soubor.dir;
 while read -u 3 login; do 
   wget -r -np -nH --cut-dirs=3 -P $soubor.dir -erobots=off --http-user=plickma2 --http-password=$heslo --no-check-certificate https://service.felk.cvut.cz/courses/Y36DBS/prj/$login/ ;
 done;
done;
find . -name 'index.html*' -delete #odstrani ruzne varianty razeni souboru z mod_autoindex

Použití:

./grab.sh list1 list2 ... listN
  • list1, list2listN - jména souborů obsahujících seznam loginů studentů, co řádek, to login (možná by tam měl být prázdný řádek na konci, nutno otestovat).
  • Skript se zeptá na heslo pro username vepsané uvnitř skriptu. Pro nasazení např. do cronu je nutné si heslo napsat dovnitř.
  • Projektové adresáře se stáhnou do podadresářů odpovídajících jménu seznamu studentů.
  • Bohužel, skript umí stáhnout pouze doklikatelné soubory.
dbs/deadline_skript.txt · Last modified: 2012/04/03 14:34 (external edit)
Back to top
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0