Table of Contents

ANT skript

FIXME Work in progress.

Známá chyba - nefunguje spouštění z JAR :/

 • Soubor pojmenujte build.xml a umístěte do adresáře vašeho projektu.
 • Předpokládá následující adresářovou strukturu:
  • src/ - soubory se zdrojovými kódy (*.java)
  • test/ - soubory se zdrojovými kódy testů (*.java)
  • build/ - soubory se zkompilovanými třídami
  • build-test/ - soubory se zkompilovanými testy
  • lib/ - soubory pro další knihovny, v *.jar souborech
  • dist/ - sem se zkompiluje jar
 • Je dobré upravit jméno projektu (první řádek).
 • Je dobré upravit popis projektu (druhý řádek).
 • Je dobré upravit hlavní třídu projektu (třetí řádek). Skript předpokládá Main (src/Main.java).
 • Přehled dostupných příkazů dostanete zadáním ant -p.

build.xml

<project name="project" default="compile" basedir=".">
 <description>1. domaci ukol z PJV</description>
 <property name="main-class" value="main.Main" />
 
 <property name="src" location="src" />
 <property name="build" location="build" />
 <property name="test-src" location="test" />
 <property name="test-build" location="test-build" />
 <property name="lib" location="lib" />
 <property name="dist" location="dist" />
 
 <path id="app-classes" location="${build}"/>
 <path id="test-classes" location="${test-build}"/>
 <path id="junit-jar" path="${lib}/junit.jar;${ant.library.dir}/junit.jar"/>
 <path id="libraries">
   <fileset dir="lib">
    <include name="**/*.jar"/>
   </fileset>
 </path>
 
 <available file="${lib}/junit.jar" property="junit.present"/>
 <available file="${ant.library.dir}/junit.jar" property="junit.present"/>
 
 <target name="init">
  <mkdir dir="${build}"/>
  <mkdir dir="${test-build}"/>
  <mkdir dir="${lib}"/>
 </target>
 
 <target name="clean" description="vymaze zkompilovane soubory" >
  <delete dir="${build}" quiet="true"/>
  <delete dir="${test-build}" quiet="true"/>
  <delete dir="${dist}" quiet="true"/>
 </target>
 
 <target name="compile" depends="init" description="zkompiluje aplikaci" >
  <javac srcdir="${src}" destdir="${build}" includeAntRuntime="false">
   <classpath>
     <path refid="libraries"/>
   </classpath>
  </javac>
 </target>
 
 <target name="compile-tests" depends="init">
  <fail message="Ocekavam  (www.junit.org) v CLASSPATH, nebo v ${lib}, pripadne v ${ant.library.dir}" unless="junit.present"/>
  <javac srcdir="${test-src}" destdir="${test-build}" 
      includeAntRuntime="false">
   <classpath>
    <path refid="app-classes" />
    <path refid="junit-jar" />
   </classpath>
  </javac>
 </target>
 
 <target name="dist" depends="compile" 
     description="Vytvori JAR se zkompilovanou aplikaci" >
  <mkdir dir="${dist}"/>
  <jar jarfile="${dist}/${ant.project.name}.jar" basedir="${build}">
   <manifest>
    <attribute name="Main-Class" value="${main-class}"/>
   </manifest>
  </jar>
 </target>
 
 <target name="run" depends="compile"
     description="Spusti program ze zkompilovanych souboru">
  <java classname="${main-class}" fork="true">
   <classpath>
    <path refid="app-classes"/>
    <path refid="libraries"/>
   </classpath>
  </java>
 </target>
 
 <target name="runjar" depends="dist" 
     description="Spusti program z JAR souboru">
  <java jar="${dist}/${ant.project.name}.jar" fork="true"/>
 </target>
 
 <target name="test" depends="compile,compile-tests" 
  description="Spusti unit-testy">
 
  <junit printsummary="yes" showoutput="yes">
   <classpath>
    <path refid="junit-jar" />
    <path refid="app-classes" />
    <path refid="test-classes" />
   </classpath>
   <batchtest fork="yes">
    <fileset dir="${test-src}" includes="*/*.java"/>
   </batchtest>
  </junit>
 </target>
</project>
pjvomo/ant.txt · Last modified: 2011/08/16 22:33 (external edit)
Back to top
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0