Table of Contents

OMO - 3. cvičení - Dědičnost, skládání

Na třídách Stack a SmartStack by měla být vidět výhoda dědičnosti. Stačilo nám překrýt jen metodu push, resp. přidat ještě privátní metodu na zvětšení vnitřního pole, a máme lepší zásobník. Ostatní metody můžeme nechat beze změny a zásobník bude fungovat.

Stack.java

package stack;
 
import java.util.EmptyStackException;
 
public class Stack {
 
  /*
   * Toto byl nebezpecny napad.
   * Proc?
   * protected int capacity;
   * Tady to neni tak vyrazne, ale v druhem priklade uz bude
   */
 
  /*
   * Pole na ukladani hodnot
   */
  protected int [] storage;
 
  /*
   * Index prvniho volneho prvku pole
   */
  protected int index;
 
  /**
   * Konstruktor
   * @param cap kapacita zasobniku
   */
  public Stack(int cap){
    storage = new int [cap];
    index = 0;
  }
 
  /**
   * Konstruktor s vychozi kapacitou (1000)
   */
  public Stack(){
    this(1000);
  }
 
  /**
   * Vlozi prvek na vrchol zasobniku
   * @param element prvek, ktery ma byt ulozen
   */
  public void push(int element){
    if (index >= getCapacity()){
      throw new StackFullException(getCapacity());
    }
    storage[index] = element;
    index ++;
  }
 
  /**
   * Vyjme prvek z vrcholu zasobniku a vrati jej
   * @return vyjmuty prvek
   */
  public int pop(){
    if (index <= 0){
      throw new EmptyStackException();
    }
    index --;
    return storage[index];
  }
 
  /**
   * Vrati celkovou kapacitu zasobniku
   * @return celkovou kapacitu zasobniku
   */
  public int getCapacity(){
    return storage.length;
  }
 
  /**
   * Vraci obsazenost zasobniku
   * @return pocet prvku na zasobniku
   */
  public int getCount(){
    return index;
  }
}

SmartStack.java

Vylepšený zásobník. Všimněte si, že zde by udržování kapacity ve speciální proměnné už mohlo přinést problémy. Pokud bychom zapomněli aktualizovat kapacitu nebo ji změnili nikoliv v souladu s délkou úložného pole, dostali bychom náš zásobník do nekonzistentního stavu. Zde je samozřejmé všechny proměnné uchovat nepřístupné pro uživatele třídy.

package stack;
 
import java.util.Arrays;
 
public class SmartStack extends Stack {
 
  /**
   * Konstuktor zasobniku s vychozi pocatecni kapacitou (1000)
   */
  public SmartStack() {
    super();
  }
 
  /**
   * Konstruktor s volitelnou pocatecni kapacitou
   * @param cap pocatecni kapacita zasobniku
   */
  public SmartStack(int cap) {
    super(cap);
  }
 
  /**
   * Zvetsi kapacitu zasobniku o inkrement
   * @param increment inkrement zvetseni kapacity zasobniku
   */
  protected void enlargeCapacity(int increment) {
    storage = Arrays.copyOf(storage, storage.length + increment);
    System.out.println("Enlarging to: " + storage.length);
  }
 
  /**
   * Prekryte push, pokud vlozeni prvku selze, zvetsi zasobnik
   * a zkusi prvek vlozit znovu.
   * @param element vkladany prvek
   */
  @Override
  public void push(int element) {
    try {
      super.push(element);
    } catch (StackFullException ex) {
      enlargeCapacity(getCapacity());
      super.push(element);
    }
  }
}

Stack2.java

Na třídě Stack2 naopak ilustrujeme opačný případ. Pro vytvoření zásobníku použijeme třídu ArrayList, což je implementace dynamicky se natahujícího pole. Dědění by v tomto případě “vylepšilo” zásobník o dvě metody, push a pop, ale nechalo by přístupné všechny metody, které poskytoval ArrayList, takže bychom mohli při použití zásobníku “podvádět” přístupem přes tyto metody.

Překrýt všechny metody a nastavit je na private nelze - Java to nedovolí. Modifikátory jsou informací pro překladač a kdyby tohle povolil, tak by to v runtimu šlo obejít.

Řešení je “zabalit” ArrayList do naší třídy a zprostředkovat jen operace, které chceme. Konceptu, kdy si funkčnost objektu poskládáme z jiných, se překvapivě říká skládání.

package stack;
 
import java.util.ArrayList;
 
public class Stack2 {
  private ArrayList<Integer> storage = new ArrayList<Integer>();
 
  public void push(int element){
    storage.add(new Integer(element));
  }
 
  public int pop(){
    return storage.remove(storage.size()-1).intValue();
  }
 
  public int getCount(){
    return storage.size();
  }
}

Main.java

package stack;
 
public class Main {
  public static void main (String [] args){
    Stack2 stack = new Stack2();
    /*
     * Zkuste vymenit
     * Stack stack = new Stack(4);
     * Stack stack = new SmartStack(4);
     */
    stack.push(1);
    stack.push(2);
    stack.push(3);
    stack.push(4);
    stack.push(5);
    stack.push(6);
    stack.push(7);
    while (stack.getCount()>0){
      System.out.println(stack.pop());
    }
  }
}
pjvomo/stack.txt · Last modified: 2011/08/16 22:33 (external edit)
Back to top
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0