Table of Contents

Výrazy - Composite, Interpreter, Visitor

Expr.java

Představuje libovolný výraz

package vyrazy;
 
import java.io.IOException;
 
abstract public class Expr {
  abstract double eval();
  @Override
  public abstract String toString();
  public abstract void exportUsing(Exporter exporter) throws IOException;
}

Value.java

Představuje konstantní hodnotu

package vyrazy;
 
import java.io.IOException;
public class Value extends Expr{
  double x;
  public Value(double x){
    this.x = x;
  }
 
  @Override
  double eval() {
    return x;
  }
 
  @Override
  public String toString() {
    return String.valueOf(x);
  }
 
  @Override
  public void exportUsing(Exporter exporter) throws IOException {
    exporter.exportValue(this);
  }
}

BinOp.java

Společná nadtřída binárních operací

package vyrazy;
 
abstract public class BinOp extends Expr{
  Expr op1;
  Expr op2;
 
  public BinOp(Expr x, Expr y){
    op1 = x;
    op2 = y;
  }
}

Plus.java

package vyrazy;
 
import java.io.IOException;
 
public class Plus extends BinOp{
 
  public Plus(Expr x, Expr y){
    super(x,y);
  }
 
  @Override
  double eval() {
    return op1.eval() + op2.eval();
  }
 
  @Override
  public String toString() {
    return op1.toString() + " + " + op2.toString();
  }
 
  @Override
  public void exportUsing(Exporter exporter) throws IOException {
    exporter.exportPlus(this);
  }
}

Multiply.java

package vyrazy;
 
import java.io.IOException;
 
public class Multiply extends BinOp{
 
  public Multiply(Expr x, Expr y){
    super(x,y);
  }
 
  @Override
  double eval() {
    return op1.eval() * op2.eval();
  }
 
  @Override
  public String toString() {
    return op1.toString() + " * " + op2.toString();
  }
 
  @Override
  public void exportUsing(Exporter exporter) throws IOException {
    exporter.exportMultiply(this);
  }
}

Exporter.java

Definuje společný kód a rozhraní exportéru do textového souboru.

package vyrazy;
 
import java.io.IOException;
import java.io.Writer;
 
public abstract class Exporter {
  Writer writer;
 
  public Exporter(Writer writer) {
    this.writer = writer;
  }
 
  abstract void exportValue(Value expr) throws IOException;
  abstract void exportPlus(Plus expr) throws IOException;
  abstract void exportMultiply(Multiply expr) throws IOException;
 
  void exportExpr(Expr expr) throws IOException {
    expr.exportUsing(this);
  }
 
}

TextExporter.java

Konkrétní implementace exportéru, v infixové notaci.

package vyrazy;
 
import java.io.IOException;
import java.io.Writer;
 
public class TextExporter extends Exporter {
  public TextExporter(Writer writer) {
    super(writer);
  }
 
  void exportValue(Value expr) throws IOException {
    writer.write(String.valueOf(expr.x));
  }
 
  @Override
  void exportPlus(Plus expr) throws IOException {
    expr.op1.exportUsing(this);
    writer.write(" + ");
    expr.op2.exportUsing(this);
  }
 
  void exportMultiply(Multiply expr) throws IOException {
    expr.op1.exportUsing(this);
    writer.write(" * ");
    expr.op2.exportUsing(this);
  }
 
}

PostfixTextExporter.java

Exportér v postfixové notaci.

package vyrazy;
 
import java.io.IOException;
import java.io.Writer;
 
public class PostfixTextExporter extends Exporter {
  public PostfixTextExporter(Writer writer) {
    super(writer);
  }
 
  void exportValue(Value expr) throws IOException {
    writer.write(String.valueOf(expr.x));
  }
 
  @Override
  void exportPlus(Plus expr) throws IOException {
    expr.op1.exportUsing(this);
    writer.write(" ");
    expr.op2.exportUsing(this);
    writer.write(" +");
  }
 
  @Override
  void exportMultiply(Multiply expr) throws IOException {
    expr.op1.exportUsing(this);
    writer.write(" ");
    expr.op2.exportUsing(this);
    writer.write(" *");
  }
}

Main.java

package vyrazy;
 
import java.io.IOException;
import java.io.StringWriter;
import java.io.Writer;
 
public class Main {
 
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    Expr vyraz = new Multiply (new Value(1), new Value(3));
    vyraz = new Plus (vyraz, new Value(4));
 
    /* soubor emulujeme StringWriterem */
    Writer w = new StringWriter();
 
    Exporter ex = new TextExporter(w);
    ex.exportExpr(vyraz);
 
    System.out.println(w);
  }
 
}
pjvomo/vyrazy.txt · Last modified: 2011/08/16 22:33 (external edit)
Back to top
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0