Table of Contents

DBS - 1. individuální úkol - lichý týden

Modelujte následující situaci pomocí ER diagramu:

Půjčovna vzducholodí – systém pro půjčování plavidel

Půjčovna vlastní plavidla právě dvojího druhu – balóny a vzducholodě. Všechna plavidla jsou identifikována inventárním číslem. Evidujeme u nich max. počet pasažérů, max. nosnost, barvu pláště (stačí jako textový popisek). U balónů navíc potřebujeme znát objem nádrže hořáku a počet pytlů s pískem. U vzducholodě evidujeme výdrž na “baterky”.

Zákazník má ID (klíč), jméno, adresu (stačí jeden atribut), telefonní číslo (volitelně). Může mít libovolný počet výpůjček. U výpůjčky potřebujeme znát zákazníka (právě jeden), vypůjčené plavidlo (právě jedno), datum a čas půjčení. V okamžiku vrácení je zapsáno též datum a čas vrácení. Pozor, zákazník si každé plavidlo může vypůjčit vícekrát po sobě a chceme evidovat každou výpůjčku. V systému evidujeme jednotlivé zaměstnance. U každé výpůjčky je uveden zaměstnanec, který výpůjčku provedl a který plavidlo převzal zpět. U plavidel provádíme kontroly. Kontrola je identifikována daným plavidlem a datem provedení kontroly (chceme je evidovat všechny do minulosti). Ke kontrole jsou připsány provedené opravy (text).

Řešení (například)

dbs/09_ukol1_lichy.txt · Last modified: 2011/08/16 20:33 (external edit)
Back to top
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0