Table of Contents

DBS - 3. individuální úkol - sudý týden

Datový model z 1. úkolu lze převést do relačního modelu následovně.

Hrac (IDH, Jmeno, Narozen)
Zapas (IDZ, Datum_konani, Vyzyvajici, Vyzvany, IDP)
Ligovy (IDZ, Skore1, Skore2)
Exhibice (IDZ, Penize)
Placek (IDP, Nazev, IDH)
Oprava (IDP, Datum, Popis)

IO:
Zapas[Vyzyvajici] ⊆ Hrac[IDH]
Zapas[Vyzvany] ⊆ Hrac[IDH]
Zapas[IDP] ⊆ Placek[IDP]
Ligovy[IDZ] ⊆ Zapas[IDZ]
Exhibice[IDZ] ⊆ Zapas[IDZ]
Placek[IDH] ⊆ Hrac[IDH]
Oprava[IDP] ⊆ Placek[IDP]

Pozor na názvy atributů při přirozeném spojení :!:.

Zadání

Navrhněte dotazy v SQL. Rozdhodně nechci, abyste všechny dotazy odladili na nějakých datech, překlepy mě nezajímají, jde o myšlenky:

 1. Vypište seznam zápasů (datum a jméno plácku), kde hrál Novák na pozici vyzývajícího
  select z.datum_konani, p.nazev
         from zapas z 
         join hrac h on (h.idh = z.vyzyvajici)
         join placek p using (idp)
        where hrac.jmeno = 'Novak' 
 2. Vypiště seznam všech zápasů. V každém řádku bude Datum, jméno vyzývajícího a jméno vyzývaného.
  select z.datum_konani, h1.jmeno, h2.jmeno
    from zapas z
    join hrac h1 on (h1.idh = z.vyzyvajici)
    join hrac h2 on (h2.idh = z.vyzyvany)
 3. Vypište plácky, na kterých se ještě nehrála exhibice.
  select p.idp, p.nazev from placek p
   where p.idp not in (select idp from zapas natural join exhibice)
 4. Vypište plácky na kterých se hrály pouze ligové zápasy (pozor, od přechozího příkladu se to liší).
  select p.idp, p.nazev from placek p natural join zapas natural join ligovy
   minus -- nebo except
  select p.idp, p.nazev from placek p natural join zapas natural join exhibice
 5. Vypište seznam plácků a u každého počet zápasů, které se na něm odehrály (pozor, chceme i plácky, na kterých se ještě nic nehrálo). V každém řádku tedy bude jméno plácku a počet zápasů.
  select p.idp, p.nazev, count(z.idz) as pocet_zapasu 
  from placek p left join zapas z on (p.idp = z.idp) group by p.idp, p.nazev
 6. Vypište hráče (ID, jméno), kteří se zúčastnili více jak 10 zápasů v pozici vyzývajícího.
  select h.idh, h.jmeno
    from hrac h
    left join zapas z on (h.idh = z.vyzyvajici)
   group by h.idh, h.jmeno
   having count(z.idz) > 10
dbs/09_ukol3_sudy.txt · Last modified: 2011/08/16 22:33 (external edit)
Back to top
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0